UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Litere

Secţia para Comunicare şi Relaţii Comunitare

LUCRARE DE DIPLOMĂ

Absolvent: Coord. ştiinţific:

x Lector dr . Cristina Bogdan

Bucureşti

iunie 2011

Comunicarea non-verbală

prin

vestimentaȚie Și cromatică

CUPRINS

I actually. Introducere.................................................................................................................... 4-5

II. Capitolul I Scurt istoric approach evoluției vestimentației....................................................... 6-10

III. Capitolul 2 Elementele comunicării non-verbale din perspectiva vestimentației...... 11-22

IV. Capitolul III Semiotica vestimentației și a cromaticii................................................. 23-34

V. Capitolul IV Brandul vestimentar – implicații în comunicarea socială...................... 35-42

NI. Capitolul Versus Studiu para caz – Comunicare nonverbal ă în vestimentația tinerilor........ 43-56

VII. Capitolul MIRE Concluzii................................................................................................ 57-60

VIII. Literaturangaben

IX. Anexe........................... I-XX

My spouse and i. Introducere

Această lucrare este el proiect universitar, profesional și personal deopotrivă și își propune să prezinte aspecte teoretice și practice din zona comuncării non-verbale și a implicațiilor acesteia în viața de zi cu zi a oamenilor para ieri și de azi.

Știm că " La început a fost cuvântul” și mai știm că " O think about face cât o mie de cuvinte”. Între aceste două parabole ale existenței noastre nenni definim los angeles oameni și ca societate. Ce vorbim este um parte a mesajului nostru către ceilalți, iar ceea ce comunică trupul nostru este o altă lado, cel puțin la fel de importantă: mimică, gesturi, atitudine, mișcare, expresivitate, aspect – toate acestea sunt elemente definitorii ale brandului personal, în continuă afirmare și transformare.

S-a discutat mult și s-a scris și mai mult pe scontro veșmintelor, hainelor, vestimentației, a modelor din diferite epoci istorice. Lucrarea de față nu-și propune să prezinte un istoric detaliat approach acestei dimensiuni importante a civilizației umane, nici just nu are pretenția să epuizeze informațional subiectul abordat în diacronia și sincronia lo.

Primul capitol tratează din perspectivă istorică subiectul vestimentației – necesitatea apariției acesteia și evoluția de-a lungul timpului, din perspectivă antropologică, socială, culturală.

Al doilea capitol marchează elementele din cadrul comunicării non-verbale proper care fac subiectul analizei vestimentației, alături de studiul ținutei, al atitudinii și comportamentului, subliniind faptul că toate aceste elemente sunt interdependente și esențiale pentru definirea și poziționarea unei persoane în grup și în societate.

Al treilea capitol prezintă aspecte privind semiotica vestimentației și a cromaticii, noise perspectiva generoasă a acestei științe fascinante a semnelor, simbolurilor și înțelesurilor acestora, dincolo de aparențe, spre esența lucrurilor.

Al patrulea capitol tratează apariția brandul vestimentar los angeles parte a istoriei modei și a istoriei moderne și contemporane, cu implicațiile sale în comunicarea socială.

Studiul sobre caz vizează un subiect sensibil și mereu actual – acela al importanței vestimentației în rândul tinerilor, la vârsta alegerilor și opțiunilor care vor defini personalitatea și vor marca traseul uman și experta al viitorilor oameni maturi, care, la anii adolescenței, sunt încă pe jumătate copii.

Acest proiect original se vrea u încercare para abordare a evoluției elementelor de limbaj nonverbal și de subliniere a faptului că importanța lor a crescut odată cu trecerea timpului și a căpătat, dincolo sobre dimensiunea estetică, o litorale importanță simbolică, a devenit o marcă comunitară, în multe cazuri a căpătat chiar semnificație identitară.

Florida...

Tags:

Hst Expert Budget Essay

The Significantly less You Burn up, the More You Earn Dissertation